2021-06-23 23:12:54

FINANCIRANJE UDŽBENIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 

Sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu i to i za dokup starih i za nabavu novih udžbenika.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo su škole, a postupanje s njima regulirano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).

Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete sukladno Odluci o odabiru koju će škola donijeti i objaviti na svojim mrežnim stranicama u izborniku Popis udžbenika za školsku godinu 2021./2022.


Osnovna škola "Šećerana" Šećerana