2019-11-29 18:22:39

ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU

Distribucija videosadržaja „ Kako zaštititi djecu na internetu“

Poštovani roditelji i učenici,

u cilju edukacije roditelja i djece, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je pripremio video o zaštiti djece na Internetu koji je dostupan na poveznici http://bit.ly/HAKOM5.

Više informacija o programu, dostupnim materijalima i aktivnostima potražite na poveznici http://bit.ly/HAKOM1.

Brošura „Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona“ dostupna je na poveznici http://bit.ly/HAKOM4

 


Osnovna škola "Šećerana" Šećerana