2019-12-06 11:11:00

SVETI NIKOLA U BARANJSKOM PETROVOM SELU

Sveti Nikola je danas prošetao i našom školom u Baranjskom Petrovom Selu. Svi učenici dobili su čokoladicu jer su bili dobri, a Krampus ove godine nije imao posla pa ga nismo niti vidjeli. 😉


Osnovna škola "Šećerana" Šećerana