2020-03-15 09:26:32

“Kako s učenicima razgovarati o koronavirusu”

Tijekom proteklog vremena u školi smo učenicima nastojali pružiti potrebite informacije o koronavirusu.

S obzirom na situaciju, potrebna je kontinuirana edukacija učenika koju nastavljamo i nastavom na daljinu. U privitku se nalazi prezentacija o koronavirusu namjenjena djeci ali i cijeloj obitelji.

Prezentacija ima za cilj upoznati djecu s koronavirusom, ukazati im na važnost kvalitetnog informiranja iz provjerenih informacija te na važnost održavanja mjera sprečavanja širenja virusa.

Prezentacija je napravljena u dobroj namjeri te je ponuđena učiteljima i stručnim suradnicima kao predložak no s obzirom na situaciju i roditelji je mogu koristiti u komunikaciji s djecom, osobito sada kada kreće nastava na daljinu.

 

Naravno, prezentaciju valja prilagoditi uzrastu djeteta.


Osnovna škola "Šećerana" Šećerana