2020-03-23 13:29:02

SVJETSKI DAN ŠUMA

Svjetski dan šuma pada nam na prvi dan proljeća.

Šumama je nužno pridati iznimnu pažnju jer su postale globalno ugrožene uslijed neodgovornog gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda te kiselih kiša. 


Osnovna škola "Šećerana" Šećerana